WROCŁAW: 71 323 54 40
LUBIN: 519 18 49 59
690 49 91 45

Blog

Data:

Kategorie:

REGULAMIN Akcja Promocyjna w formie sprzedaży premiowanej „UZYSKAJ RABAT”

REGULAMIN

Akcja Promocyjna  w formie sprzedaży premiowanej

„UZYSKAJ RABAT”

(dalej „Regulamin”)

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie ”Uzyskaj Rabat”, zwanej dalej „Akcją Promocyjną”, jest BLOCKPOL-DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NOWA INSPIRACJA Spółka Komandytowa, regon 022364736 oraz nr NIP: 899 275 15 63 z siedzibą przy ul. Krzyckiej 90D, 53-020 Wrocław, Polska, zwana dalej „Organizatorem Promocji”.
 2. Celem Akcji Promocyjnej  jest uzyskanie przez Kupującego,  rabatu przy zakupie mieszkań oferowanych przez Organizatora Promocji a także –  po spełnieniu warunków przedstawionych w § 3 –  upominku reklamowego- patrz §2.
 3. Czas trwania Akcji Promocyjnej obejmuje okres od 2 stycznia 2018 roku do 1 czerwca 2018r.
 4. Organizator Promocji jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 § 1  KC.
 5. Akcja Promocyjna organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • 2 NAGRODY
 1. W Akcji Promocyjnej zostaną przyznane nagrody w postaci kijka do selfie, przedstawionego w załączniku nr 1 do regulaminu, o wartości jednostkowej 20,79 brutto oraz jednorazowy rabat, przy zakupie mieszkania z oferty Organizatora Promocji w wysokości 5000, 00 zł , słownie pięć tysięcy złotych – zwanych Pula Nagród.
 2. Pula Nagród obejmuje 200 szt. kijków do selfie oraz rabat w wysokości 5000,00 zł. dla 200 pierwszych Klientów, którzy spełnią warunki Akcji Promocyjnej „Uzyskaj Rabat”.
 • 3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI
 1. Akcja Promocyjna przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, nabywających Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 2. Z udziału w Akcji Promocyjnej wyłączeni są pracownicy Organizatora Promocji.
 3. Udział w Akcji promocyjnej i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 4. W celu wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej oraz uzyskania nagrody z Puli Nagród, Uczestnik powinien w czasie trwania Akcji Promocyjnej:
  1. Odwiedzić, podczas Targów Mieszkaniowych w dniach od 3 do 4 lutego 2018 r. , stoisko Organizatora Promocji,
  2. Zgłosić chęć uczestnictwa w promocji i odebrać od Obsługi Stoiska kijek do wykonania selfie,
  3. Wykonać a następnie opublikować w sieci, swoje zdjęcie selfie z logo Blockpol i oznaczyć Organizatora Promocji na portalach: Facebook – @blockpol, Instagram – #blockpol.
  4. Warunkiem uzyskania rabatu w wys. 5000 zł przy zakupie mieszkania z oferty Organizatora Promocji, jest przedstawienie dowodu publikacji (pkt.4,pp.1,2,3) w Biurze Obsługi Klienta należącym do Organizatora Promocji a mieszczącym się pod adresem Rynek 60/8 we Wrocławiu.
 5. Wykonanie czynności wymienionych w pp.1 i 2 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do Promocji (dalej „Zgłoszenie”).
 6. Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia.
 7. Wydawanie Nagród odbywać się będzie podczas trwania Targów Mieszkaniowych w dniach od 3 do 4 lutego 2018 r. we Wrocławiu.
 8. Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi bezpośrednio po pozytywnej weryfikacji  przez Obsługę Stoiska,  prawidłowego Zgłoszenia do Akcji Promocyjnej.
 9. Nagrody będą przyznawane aż do wyczerpania się Puli Nagród.
 10. Informacja o wyczerpaniu Puli Nagród zostanie niezwłocznie podana do wiadomości odwiedzających Stoisko wystawiennicze Organizatora promocji, podczas Targów Mieszkaniowych w dniach od 3 do 4 lutego 2018 r. .
 • 4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w  Biurze Obsługi Klienta Organizatora Promocji, Rynek 60/8 we Wrocławiu.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora Promocji w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji, powiadomiony listem poleconym na adres podany przez Uczestnika promocji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym w postępowaniu cywilnym.
 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta Rynek 60/8, Wrocław., należącym do Organizatora Promocji.
 2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników, którzy na jego podstawie uczestniczyli w akcji promocyjnej.

 

Czy wiesz jak zwiększyć swoją zdolność kredytową? Poznaj 10 technik, dzięki którym to zrobisz!

Każdy z nas marzy o własnych 4 kątach, jednak czasami musimy zweryfikować swoje plany na zakup mieszkania czy domu, ponieważ brakuje nam zdolności kredytowej.  Banki wyliczają, iż nie możemy otrzymać kredytu na kwotę, która pozowali nam spełnić nasze marzenie.

Nie podawaj się, dzięki tej krótkiej liście poznasz 10 technik, dzięki którym, będziesz posiadał wyższą zdolność kredytową oraz będziesz lepiej postrzegany przez Bank, co pozwoli Ci uzyskać korzystniejsze warunki kredytowania twoich 4 ścian.

1/ Zrób porządek w zobowiązaniach kredytowych: karty kredytowe i limity

Ilu z nas ma w swoim portfelu kartę kredytową, którą dostaliśmy przy okazji zakładania konta, robienia zakupów w hipermarkecie czy kupując sprzęt na raty w sklepie RTV/AGD.

Dostajemy tam często małe limity 2000 czy 3000 pln, albo przy okazji zakładania konta w Banku pracownik zaproponował nam mały limit w koncie tylko do 2000 pln.

Chociaż posiadanie karty kredytowej czy limitu w koncie może być bardzo korzystne, jednak przed rozpoczęciem starania się o kredyt hipoteczny minimum miesiąc wcześniej, powinieneś jednak zrezygnować z tych produktów.

Dlatego, że takie produkty obniżają twoją zdolność kredytową.

Jeżeli w momencie wnioskowania o kredyt hipoteczny będziesz miał kartę kredytową lub limit w koncie, to nawet, gdy nie korzystasz z tych produktów, bank uzna za twoje comiesięczne zobowiązanie od 3 do nawet 10% dostępnego limitu lub debetu.

Karta kredytowa lub limit na 10 000 pln zmniejsza twoją zdolność aż o 40 000 – 50 000 pln.

Dużo prawda?

A jeśli jesteś przywiązany do karty kredytowej, nie martw się większość Banków ma powiązaną ofertę z tym produktem.

2/ Zrób porządek w zobowiązaniach kredytowych: kredyty ratalne lub gotówkowe

Masz kredyt na samochód, remont, pralkę czy suszarkę?

Zdecydowałeś się wziąć taki kredyt na krótki okres 3-5 lat, aby zmniejszyć koszty takiego kredytu.

Bank badając zdolność sprawdza wysokość twoich comiesięcznych kosztów, więc nawet, jeśli masz do spłaty 500 pln, za wspomnianą pralkę, a miesięczna rata wynosi 200 pln to znacząco obniży to twoją zdolność kredytową.

W takim wypadku, jeśli są to małe kwoty do spłaty kredytów, a Ty dysponujesz środkami na ich spłatę, zrób to bez wahania.

Jeśli kredyt jest większy np. na wspomniany samochód warto rozważyć konsolidacje tego kredytu lub kilku kredytów i wydłużenie okresu kredytowania, co zmniejszy twoje miesięczne raty, a co za tym idzie zwiększy znacząco zdolność kredytową.

3/ Nie przelewaj partnerowi, rodzicom, znajomym pieniędzy

Mała znana sprawa. Czy wiesz, iż jeśli będzie regularnie przelewać środki swojemu partnerowi, który nie przystępuje do kredytu, rodzicom czy znajomemu Bank może nabrać podejrzeń, że masz dodatkowe stałe koszty utrzymania.

Jeśli pomagasz rodzicom, albo akurat 3 miesiące z rzędu pożyczałeś znajomemu 400 pln, mocno obniży to Twoją zdolność.

4/ Wybierz raty równe.

Zdolność kredytowa wyliczana jest na podstawie wysokości pierwszej raty. Wybór rat równych zamiast malejących wyraźnie ją poprawia, gdyż te w pierwszej połowie okresu kredytowania są zwykle aż 20-25% niższe. Musisz jednak pamiętać, że za tą większą zdolnością idą niestety wyższe koszty całkowite kredytu.

5/ Zadbaj o swoją historię w BIK

Zła historia kredytowa spowodowana opóźnieniami w płatnościach często dyskwalifikuje nas już na starcie. Jeszcze przed złożeniem wniosku o kredyt warto sprawdzić swój raport w BIK, a w razie konieczności – spłacić/skonsolidować swoje zobowiązania, o czym mówiłem w pkt. 1 i 2

Jeśli nie miałeś nigdy kredytów czy karty kredytowej/limitu, aby poprawić naszą wiarygodność kredytową można również zaciągnąć mały kredyt konsumencki, np. chcesz kupić laptopa, telefon, felgi do samochód, cokolwiek, weź to na krótkie raty, najlepiej 3-4 miesiące przed ubieganiem się o kredyt i spłać w terminie.

Taki zabieg z pewność spowoduje zwiększenie szansy na kredyt i poprawi nasza ocenę kredytową.

Raport możesz sprawdzić i pobrać na stronie www.bik.pl

6/ Wydłuż okres kredytowania

Dłuższy okres kredytowania wiąże się z niższymi ratami kapitałowo-odsetkowymi, co przekłada się na wzrost zdolności kredytowej. Niektóre Banki udzielają finansowania nawet na 35 lat.

7/ A może ślub?

Oczywiście decyzja o zawarciu związku małżeńskiego powinna wynikać z innych pobudek niż chęć poprawy własnej zdolności kredytowej. Faktem jest jednak, że małżeństwa są traktowane przez banki, jako jedno gospodarstwo domowe (niższe koszty utrzymania).

Niektórzy żartują, że to kredyt łączy bardziej niż miłość, ponieważ jest wspólny cel, spłacić kredyt za 30 lat.

8/ Zła historia kredytowa lub brak pracy małżonka

Jeśli nasz współmałżonek ma złą historię lub nie pracuje ?

W tym dokonaj rozdzielność majątkowej. W takim przypadku przy określaniu wiarygodności kredytowej bank nie weźmie pod uwagę małżonka.

Dokonaj tego minimum 3 miesiące przed staranie się o kredyt.

9/ Skorzystaj z dodatkowych produktów Banku

Karta kredytowa, limit w koncie, ubezpieczenie na życie czy program systematycznego oszczędzania – zaopatrując się w tego typu produkty danego banku, możesz liczyć na marżę promocyjną, a tym samym nieznaczne obniżenie oprocentowania. Mogą one spowodować wzrost całkowitego kosztu kredytu, ale w razie braku dostatecznej zdolności kredytowej, okażą się jedynym sposobem na przekonanie do siebie kredytodawcy.

 10/ Sprawdź dokładnie zdolność kredytową u Eksperta Finansowego

 Czy wiesz, że każdy Bank ma swój własny sposób liczenia zdolności kredytowej?

Każdy ma inne koszty utrzymania gospodarstwa domowego, inne wartości w swoich kalkulatorach na podstawie, których wyliczana jest zdolność kredytowa.

Dzięki temu, będziesz wiedział, iż Twoja zdolność w Banku X wynosi tyle a w Bank Y np. 25 000 więcej.

Różnice pomiędzy Bankami są ogromne, ponieważ dla takiego samego klienta i jego sytuacji różnica w możliwości udzielenia kredytu może wynosić nawet 50 000 – 60 000 pln.

Jeśli potrzebujesz zbadać swoją zdolność kredytową, poznać te oraz inne możliwości zwiększenia zdolności kredytowej lub potrzebujesz rzetelnej analizy swoich dokumentów dochodowych.

Skontaktuj się z naszym Ekspertem Finansowym, a on dodatkowo przedstawi ci oferty wszystkich Banków.

Natan Rusin
Ekspert Finansowy
tel. +48 792 550 694
natan.rusin@zmieniamyfinanse.pl

Follow Me sp. z o.o.
ul. Czysta 4
50-013 Wrocław
www.ZmieniamyFinanse.pl

 

Wizualizacje łazienki

Firma MG Instalacje zaproponowała pomysły na małą łazienkę w inwestycji Inspiracja :) :-) :-) Co sądzicie o tych projektach?
 
MG INSTALACJE
TEL: +48 508-944-152 MAIL: biuro@mg-instalacje.pl WWW: mg-instalacje.pl
NA HASŁO BLOCKPOL SPECJALNE RABATY :)

Data:

Kategorie:

-50% na trening!

Specjalnie dla naszych klientów na hasło BLOCKPOL -50% na pierwszy trening www.tymoszewicz.pl zapraszamy!

Wizualizacja łazienki

Absolutnie wyjątkowa wizualizacja łazienki od MAX-FLIZ Galerie wnętrz doskonałych! Jak Wam się podoba ten styl?

Mieszkanie znajduje się w budynku E, na drugim piętrze, mieszkanie nr 4.

W naszym biurze możecie odebrać zaproszenia na DARMOWĄ WIZUALIZACJĘ łazienki od MAX-FLIZ Galerie wnętrz doskonałych

Poczuj się jak u siebie…

Firma MAX-FLIZ Galerie wnętrz doskonałych przygotowała wizualizację naszej łazienki w budynku A, II piętro, mieszkanie nr 2. NOWA INSPIRACJA

Jak Wam się podoba ten styl? W naszym biurze możecie odebrać zaproszenia na DARMOWĄ WIZUALIZACJĘ łazienki w MAX-FLIZ Galerie wnętrz doskonałych

Dopłata MDM

A jednak! Jeszcze w tym roku możesz uzyskać dopłatę MDM! Uruchomiły się ostatnie środki na rok 2017!

Czy wiesz że w sierpniu możesz otrzymać kredyt z dofinansowaniem MDM nawet do 36 000 zł ?

Jeśli planujesz kupić mieszkanie ceny do 5371,85 zł za m2 to możesz dostać spore dofinansowanie !

Warto się pospieszyć i już dzisiaj zweryfikować swoją zdolność kredytową oraz sprawdzić możliwości otrzymania kredytu MDM ponieważ możliwość taka będzie tylko przez krótką chwilę, a następna szansa dopiero w styczniu 2018!

Nie czekaj więc tylko skontaktuj ze nami, aby poznać wszystkie szczegóły takiej niesamowitej możliwości!

Ekspert ds. Kredytów Hipotecznych Natan Rusin

tel.kom.:792-550-694

e-mail: natan.rusin@zmieniamyfinanse.pl

 

Data:

Kategorie:

Cechy dobrego projektu mieszkania

Zakup mieszkania jest uwarunkowany wieloma czynnikami: lokalizacją, ceną, ilością pokoi, a także rozplanowaniem pomieszczeń. Czym powinien charakteryzować się dobry projekt mieszkania?

Na początek: korytarz

Dobrze zaplanowany korytarz powinien przede wszystkim dawać nam swobodny dostęp do kuchni, łazienki oraz salonu. Zaletą będzie również przestrzeń na szafę oraz miejsce na obuwie.

Warto też wspomnieć, że przestrzeń ta często bywa niedoceniana. To błąd, bowiem jest to pierwsze pomieszczenie, które widzą odwiedzający nas goście. Korzystnie działa również takie rozplanowanie, dzięki któremu wchodząc do mieszkania można zauważyć najbardziej reprezentatywną część, czyli salon.

Ergonomiczna kuchnia

Pomieszczenie to jest niezwykle ważne, w związku, z czym podczas poszukiwania mieszkania zwraca się na nie bardzo dużą uwagę. Najważniejsza jest tutaj ergonomia. Ciąg technologiczny powinien gwarantować nam wygodną i sprawną pracę. Dzięki temu gotowanie będzie sprawiało nam jeszcze większą przyjemność. W kuchni warto wyznaczyć też kącik jadalny.

W nowoczesnym budownictwie coraz częściej spotyka się rozwiązanie z otwartą kuchnią. Połączenie jej z drugim pomieszczeniem niesie ze sobą wiele zalet, o czym pisaliśmy już na naszym blogu. Warto jednak przypomnieć tutaj, że takie rozwiązanie przede wszystkim optycznie powiększa przestrzeń.

Praktyczna łazienka

Pomieszczenie to nie musi być bardzo duże. Tutaj ważne jest odpowiednie rozplanowanie i projekt, dzięki któremu korzystanie z łazienki będzie wygodne. W przypadku mniejszych łazienek zdecydowana większość ludzi rezygnuje z wanny na rzecz prysznica – pozwala to zaoszczędzić nieco przestrzeni i przeznaczyć ją np. na dodatkowe półki.

Duże okna to więcej słońca

Im większe okna tym lepiej. Duże okna wpuszczają więcej naturalnego, dziennego światła do mieszkania, co zwiększa komfort i poprawia samopoczucie. Dlatego też coraz popularniejsze są okna od podłogi do samego sufitu – to rozwiązanie sprawdza się w salonie, gdzie spędzamy bardzo dużo czasu. Wariant ten często spotykany jest w nowych mieszkaniach, które są dostosowywane do rynkowych trendów.

Oczywiście z ilością takich okien nie można też przesadzić, gdyż za duże połacie okienne mogą przyczynić się do utraty ciepła i większych rachunków za ogrzewanie w okresie jesienno-zimowym.

Balkon – zielony zakątek
Ta część mieszkania jest bardzo pożądana – ładnie zaprojektowana i zagospodarowana daje często namiastkę własnego ogródka w miejskiej przestrzeni. Optymalna wielkość balkonu to ok. 4m2 – przy takich wymiarach możliwe jest ustawienie stolika czy innych dodatkowych elementów.

Gdzie powinien znajdować się balkon? Najlepiej, aby wychodził na przestrzeń zieloną. Powinien też być połączony z pomieszczeniem, do którego wszyscy mają bezpośredni dostęp –czyli z pokojem dziennym.